ÚOCHB

Virologie

Skupina Jana Webera
Vědecko-servisní skupina
BIO cluster

O naší skupině

Vědecko-servisní skupina Virologie se podílí na programu hledání léčiv v ÚOCHB testováním potenciálních antivirálních látek proti různým virům v naší BSL3 laboratoři a spolupracuje s ostatními skupinami na projektech týkajících se virů. Testování je v současnosti prováděno proti viru lidské imunitní nedostatečnosti, viru chřipky, viru dengue, herpes simplex viru a coxsackie viru. K tomu, spolupracujeme s ostatními skupinami na vylepšení vstupu aktivních látek do buněk pomocí liposomálních a makrocyklických transportních systémů. Dále jsme zapojeni v hledání nanočástic a nanomateriálů s antivirovou a virucidní aktivitou. Nakonec se v našem výzkumu hlavně soustředíme na interakce kapsidového proteinu viru žloutenky B s hostitelskými buněčnými proteiny. Zvláště nás zajímá charakterizace proteinů a buněčných drah zapojených do (i) epigenetické regulace transkripce, (ii) degradace proteinů ubikvitin-proteazomovým systémem a (iii) post-translačních modifikacích.
image